TIN TỨC

Xem thêm

Planning Bootcamp 24 “EXCELLENT EXECUTION – 6 CHÌA KHÓA ĐỂ THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Chương trình Planning Bootcamp 24 “Excellent Execution – 6 chìa khóa để thực thi xuất sắc” đã chính thức khởi động và sẽ được tổ chức vào ngày 23, 24/06/2022.  Lợi ích khi Chủ doanh nghiệp tham dự Planning Bootcamp 24 Sau thành công của 23 kỳ Planning Bootcamp, Planning Bootcamp 24 sẽ được CBD […]

Xem thêm

Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã được tổ chức thành công

Trong ngày 24 – 25/03/2022 vừa qua, Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã diễn ra cực kỳ thành công với sự tham dự của 200 doanh nghiệp (offline&online).  Cũng giống như Chương trình PBC 22, Planning Bootcamp 23 tổ chức kết hợp vừa offline (trực tiếp) […]

Xem thêm

Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Sau thành công của 22 kỳ Planning Bootcamp, Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” sẽ được CBD Firm tổ chức trực tiếp (Offline) trong bối cảnh “Bình thường mới” tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu giúp Chủ Doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ và hoàn thành […]

Xem thêm

Planning Bootcamp 22 “EXCELLENT EXECUTION – THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Sau thành công của 21 kỳ Planning Bootcamp, Planning Bootcamp 22 sẽ được CBD Firm tổ chức trực tiếp (Offline) trong bối cảnh “Bình thường mới” tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu giúp Chủ Doanh nghiệp lập kế hoạch để đưa Doanh nghiệp bứt phá trong năm 2022 và TÁI KHỞI ĐỘNG […]

Xem thêm

Planning Bootcamp 21 “LÃNH ĐẠO KHỦNG HOẢNG TRONG THỜI BÌNH THƯỜNG MỚI”

Trong 02 ngày 03 – 04/09/2021 vừa qua, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức chương trình Planning Bootcamp 21 “LÃNH ĐẠO KHỦNG HOẢNG TRONG THỜI BÌNH THƯỜNG MỚI” với sự tham gia của 400 doanh nghiệp. Planning Bootcamp là Chương trình huấn luyện Lập kế hoạch hành động & phát triển bản thân […]