PBC20: “LIBERATE LEADERS - GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO” chính thức khởi động!!!

Tin tức

Planning Bootcamp 19 “BEATING PROCRASTINATION - ĐÁNH BẠI SỰ TRÌ HOÃN”

Planning Bootcamp 19 “BEATING PROCRASTINATION - ĐÁNH BẠI SỰ TRÌ HOÃN”

12/06/2021

Trong ngày 25, 26, 27/3/2021, ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức sự kiện Planning Bootcamp 19 “BEATING PROCRASTINATION - ĐÁNH BẠI SỰ TRÌ HOÃN” tại Vietso...

Planning Bootcamp 18 “START A NEW JOURNEY – BÌNH THƯỜNG MỚI”

Planning Bootcamp 18 “START A NEW JOURNEY – BÌNH THƯỜNG MỚI”

12/06/2021

Trong ngày 10 – 11 – 12/12/2020 vừa qua, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức Chương trình Planning Bootcamp 18 “START A NEW JOURNEY – BÌNH THƯỜN...

Planning Bootcamp 17 “DRIVE THEN THRIVE - TĂNG TỐC ĐỂ PHÁT TRIỂN”

Planning Bootcamp 17 “DRIVE THEN THRIVE - TĂNG TỐC ĐỂ PHÁT TRIỂN”

12/06/2021

Trong 02 ngày 24 - 25/09/2020, ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức sự kiện Planning Bootcamp 17 “DRIVE THEN THRIVE - TĂNG TỐC ĐỂ PHÁT TRIỂN” tại thành phố...