Planning Bootcamp 24 “EXCELLENT EXECUTION – 6 CHÌA KHÓA ĐỂ THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Chương trình Planning Bootcamp 24 “Excellent Execution - 6 chìa khóa để thực thi xuất sắc” đã chính thức khởi động và sẽ được tổ chức vào ngày 23, 24/06/2022. …

Continue ReadingPlanning Bootcamp 24 “EXCELLENT EXECUTION – 6 CHÌA KHÓA ĐỂ THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã được tổ chức thành công

Trong ngày 24 – 25/03/2022 vừa qua, Chương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã diễn ra cực kỳ thành công với sự…

Continue ReadingChương trình Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã được tổ chức thành công

Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Sau thành công của 22 kỳ Planning Bootcamp, Planning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION - TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” sẽ được CBD Firm tổ chức trực tiếp (Offline) trong…

Continue ReadingPlanning Bootcamp 23 “EXCELLENT EXECUTION – TƯ DUY THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Planning Bootcamp 22 “EXCELLENT EXECUTION – THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Sau thành công của 21 kỳ Planning Bootcamp, Planning Bootcamp 22 sẽ được CBD Firm tổ chức trực tiếp (Offline) trong bối cảnh "Bình thường mới" tại Thành phố Hồ…

Continue ReadingPlanning Bootcamp 22 “EXCELLENT EXECUTION – THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Planning Bootcamp 21 “LÃNH ĐẠO KHỦNG HOẢNG TRONG THỜI BÌNH THƯỜNG MỚI”

Trong 02 ngày 03 - 04/09/2021 vừa qua, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức chương trình Planning Bootcamp 21 "LÃNH ĐẠO KHỦNG HOẢNG TRONG THỜI BÌNH THƯỜNG MỚI"…

Continue ReadingPlanning Bootcamp 21 “LÃNH ĐẠO KHỦNG HOẢNG TRONG THỜI BÌNH THƯỜNG MỚI”

Planning Bootcamp 20: “LIBERATE LEADERS – GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO” đã chính thức khởi động!!!

Sau thành công của 19 kỳ Planning Bootcamp, Planning Bootcamp lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh với mục tiêu giúp khách hàng lập kế hoạch…

Continue ReadingPlanning Bootcamp 20: “LIBERATE LEADERS – GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO” đã chính thức khởi động!!!