Planning Bootcamp 24 “EXCELLENT EXECUTION – 6 CHÌA KHÓA ĐỂ THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động

Chương trình Planning Bootcamp 24 “Excellent Execution - 6 chìa khóa để thực thi xuất sắc” đã chính thức khởi động và sẽ được tổ chức vào ngày 23, 24/06/2022. …

Continue ReadingPlanning Bootcamp 24 “EXCELLENT EXECUTION – 6 CHÌA KHÓA ĐỂ THỰC THI XUẤT SẮC” đã chính thức khởi động