PBC26 - VẬN HÀNH ĐỒNG BỘ ĐỂ THỰC THI XUẤT SẮC

PLANNING BOOTCAMP LÀ GÌ?

Planning Bootcamp (PBC) là chương trình huấn luyện

LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & PHÁT TRIỂN BẢN THÂN dành cho Chủ Doanh nghiệp & đội ngũ được tổ chức định kỳ 03 tháng/01 lần.

Giúp chủ doanh nghiệp đánh giá lại kết quả đã đạt được trong kế hoạch 90 ngày qua.

Lập danh sách việc cần thực hiện trong 90 ngày tiếp theo. ActionCOACH CBD Firm không ngừng nâng cấp & đổi mới nội dung chương trình nhằm đem đến những trải nghiệm tuyệt vời (WOW) cho các chủ doanh nghiệp và đội ngũ khi tham dự chương trình huấn luyện Planning Bootcamp.

GIẢI THƯỞNG
ActionCOACH TOÀN CẦU

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã 03 lần nhận giải thưởng GrowthCLUB
(Sản phẩm giúp chủ doanh nghiệp biết cách lập kế hoạch cho doanh nghiệp) từ ActionCOACH toàn cầu. Giải thưởng này được xét duyệt từ tất cả các Firm trong hệ thống ActionCOACH trên 83 quốc gia trên thế giới. Giải thưởng GrowthCLUB là minh chứng cho việc CBD Firm đang làm rất tốt việc lập kế hoạch hành động cho khách hàng.

TẦM NHÌN &
 SỨ MỆNH CỦA
PLANNING BOOTCAMP

Planning Bootcamp (PBC) là chương trình huấn luyện LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & PHÁT TRIỂN BẢN THÂN dành cho Chủ Doanh nghiệp & đội ngũ được tổ chức định kỳ 03 tháng/01 lần nhằm giúp các Chủ Doanh nghiệp đánh giá lại kết quả đã đạt được trong kế hoạch dài hạn của mình trong 90 ngày qua và những việc cần thực hiện trong 90 ngày tới để đưa doanh nghiệp tiến tới mục tiêu dài hạn. ActionCOACH CBD Firm không ngừng nâng cấp & đổi mới nội dung chương trình nhằm đem đến những trải nghiệm tuyệt vời (WOW) cho các chủ doanh nghiệp và đội ngũ khi tham dự chương trình huấn luyện Planning Bootcamp.

CÁC KỲ
PLANNING BOOTCAMP
ĐÃ DIỄN RA

NHÀ
HUẤN LUYỆN

CỦA CHÚNG TÔI

TIN TỨC NỔI BẬT

Planning Bootcamp 28 “Transform YourTeam – Chuyển hóa Đội ngũ”

Trong ngày 22 – 23/06/2023 vừa qua, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức chương trình Planning Bootcamp 28 “Transform YourTeam …

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ PLANNING BOOTCAMP

Không lập kế hoạch là lập kế hoạch cho sự thất bại

Đầu tư 20% thời gian vào đội ngũ để thay đổi “NHÂN DẠNG” của Chủ Doanh nghiệp để đạt được mục tiêu mà bạn mong đợi!